សង្វេកណាស់! ព្រោះតែក្រពះ និង បំណុល ពលរដ្ឋអា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន​ជា​​ច្រើន​បានសុខចិត្តលក់ក្រលៀន នៅតំបន់មួយដែលត្រូវ​បានដាក់​រហស្សនាម​ថា «​ភូមិ​ក្រលៀន​មួយ​»…(មានវីដេអូ)

សង្វេកណាស់! ព្រោះតែក្រពះ និង បំណុល ពលរដ្ឋអា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន​ជា​​ច្រើន​បានសុខចិត្តលក់ក្រលៀន នៅតំបន់មួយដែលត្រូវ​បានដាក់​រហស្សនាម​ថា «​ភូមិ​ក្រលៀន​មួយ​» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុង​កា​ប៊ុល: ភាព​អត់​ការងារ​ធ្វើ ថែម​បំណុល​វ័ណ្ត​ក និង​កាតព្វកិច្ច​ពុះពារ​ចិញ្ចឹម​បីបាច់​កូនៗ លោក នូ​រូដ​ឌី​ន យល់ឃើញថា លោក​គ្មាន​ជម្រើស​អ្វី​ក្រៅពី​លក់​ក្រលៀន ដែលជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​ពេញនិយម​ក្នុងចំណោម​ពលរដ្ឋ​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន​ជា​​ច្រើន​ទៀត​ក្នុងការ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ទំនោរ​លក់​សរីរៈ​នេះ​កាន់តែ​រីក​​រាលដាល​ខ្លាំង​នៅ​ភាគ​ខាងលិច​ទីក្រុង Herat ដែលជា​តំបន់​លំនៅឋាន ត្រូវ​បានដាក់​រហស្សនាម​ថា «​ភូមិ​ក្រលៀន​មួយ​»​។ ​លោក នូ​រូដ​ឌី​ន បាន​ប្រាប់ AFP ក្នុង​ទីក្រុង ដែលមាន​ព្រំដែន​ជាប់​ប្រទេស​អុី​រ៉ង់​ថា​៖ «​ខ្ញុំ​ត្រូវតែ​ធ្វើ​ដើម្បី​ការរស់រាន​របស់​កូនៗ​ខ្ញុំ​»​។ …

សង្វេកណាស់! ព្រោះតែក្រពះ និង បំណុល ពលរដ្ឋអា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន​ជា​​ច្រើន​បានសុខចិត្តលក់ក្រលៀន នៅតំបន់មួយដែលត្រូវ​បានដាក់​រហស្សនាម​ថា «​ភូមិ​ក្រលៀន​មួយ​»…(មានវីដេអូ) Read More