ស្រីស្អាតម្នាក់មកសងផ្ទះ ពីឫស្សី ក្នុងព្រៃយ៉ាងស្អាត រស់នៅម្នាក់ឯង ប្លែកម្យ៉ាងដែរ…(មានវីដេអូ)

ស្រីស្អាតម្នាក់មកសងផ្ទះ ពីឫស្សី ក្នុងព្រៃយ៉ាងស្អាត រស់នៅម្នាក់ឯង ប្លែកម្យ៉ាងដែរ…(មានវីដេអូ)

ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មុស្សប្លែកៗពីគ្នា អ្នកខ្លះចូលចិត្តអូរអ អ្នកខ្លះចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ ខ្លះចូលចិត្តក្រុង ខ្លះចូលចិត្តស្រែ ។ អ្នកវិជ្ជាសាស្រ្ត បានបញ្ចាក់ថា ការរស់នៅស្អាត ហ៊ុំព័ទ្ធដោយរុក្ខជាតិ ធ្វើឲ្យមានអាយុវែង។

ពិតណាស់ រុក្ខជាតិបៃតង បានស្រូបយកជាតិពុល និង ផលិតអុកស៊ីហ្សែន ដែលមនុស្សត្រូវការ ។ ទីណាសំបូដោយរុក្ខជាតិទីនោះសំបូដោយខ្យល់ធម្មជាតិ ដូច្នេះពេលដែលយើង រស់នៅបានស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធយើងនឹងមានអាយុវែងដែរ៕


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *